Nordsjö Tinova udendørs trægrunder
Op til
37%

Nordsjö Tinova udendørs trægrunder

 
Prismatch
-
+
Læg i kurv
Change quantity to add product

• Forbereder, beskytter og STYRKER
• Beskytter mod råd, svamp, blåsplint og skimmel

Tinova Primer Exterior en en vandfortyndbar alkydgrundmaling til grund- og mellemmaling af nyt træ, tryk- og vacummimprægneret træ, samt tidligere malede/træbeskyttede overflader.

Tinova Primer Exterior har god dybdeindtrængning og porefyldning på nyt træ, samt sikrer optimal vedhæftning til tidligere malede overflader.
Tinova Primer Exterior bidrager endvidere til mindsket fugtoptagning i træet, hvilket forlænger behandlingens holdbarhed.

Nordsjö
Yderligere information

Sådan anvender du Nordsjö Tinova Primer

Træet skal være rent, tørt, fast og bæredygtigt. Træværk må maksimalt indeholde 16% fugt - døre og vinduer dog maksimalt 12% ± 3% fugt. Alge-, mosbegroninger og lignende fjernes med Original Husrens. Nyt træ, tryk- og vacummimprægneret træ grundes med Tinova Wood Base Oil. Herefter grundmales med Tinova Primer Exterior. Der færdigmales normalt 2 gange med Tinova Træbeskyttelser.
Tidligere malet træværk vaskes med Grundrens og efterskyllesmed rent vand. Løstsiddende og dårligt hæftende maling fjernes. Blanke flader matslibes. Evt. bart træ pletgrundes med Tinova Wood Base
Oil og pletmales herefter med Tinova Primer Exterior. Hele overfladen kan med fordel mellemmales med Tinova Primer Exterior, for at opnå optimalt vedhæftning og en ensartet sugende bund. Der færdigmales normalt 2 gange med Tinova Træbeskyttelser.

Sådan påføres Nordsjö Tinova Primer

Produktet omrøres grundigt inden brug.
Påføres bedst med syntetisk pensel eller anstryger, kortluvet malerulle eller ved sprøjtning. Ved påføring med rulle eller sprøjtning skal overfladen efterstryges med pensel eller anstryger.

Nordsjö Tinova Primer anbefales kun til udendørs brug.

Påfør ikke produktet i direkte solskin eller ved udsigt til nedbør eller dugdannelse indenfor 6 timer efter påføring. Mal ikke under +5°C. Den relative luftfugtighed må maksimalt være 80% under påføring og i produktets tørretidsperiode.

Sikkerhed og miljø
Sørg for at åbnet og brugt emballage genlukkes forsvarligt inden bortskaffelse. Fjern mest mulig materiale fra maleværktøj inden rengøring.
Tom emballage og flydende rester afleveres til den lokale modtageordning. - Ved slibning af behandlede overflader, samt fjernelse af maling ved brug af varmluftsblæser/flamme eller lign. kan der dannes sundhedsskadeligt støv og/eller røg. Sørg for god ventilation. Brug egnede personlige værnemidler som åndedrætsværn og øjenværn.

Tekniske data
Mærke Nordsjö
Fortynding Vand max 10 %
Værktøj pensel, rulle, sprøjte
Rækkeevne 4-8 m²/liter
Tørretid 6 timer - overmalbar 16 timer
Rum/bygning Udendørs